Støtteforeningen for Hospice Sydvestjylland


Støtteforeningen for Hospice Sydvestjylland blev stiftet i 1996.


Det var en hurtigt voksende forening, med meget stor medlemsopbakning omkring det arbejde, som bestyrelsen satte i gang for at få et hospice i Sydvestjylland.
 

Efter ca. 12 år kunne vi den 11. december 2006 indvie Hospice Sydvestjylland.

Støtteforeningens formål er herefter

  • at støtte Hospice Sydvestjyllands fortsatte drift 
  • at virke for udbredelse og formidling af idégrundlaget for lindrende omsorg og pleje i forhold til uhelbredelig syge og døende mennesker byggende på et kristent grundsyn

Det gør vi ved blandt medlemmer af støtteforeningen at samle penge ind til: at vi har en frivilligkoordinator, sorgarbejde, pyntning på hospice, kurser for de frivillige og andre ønsker fra hospice.

 

Støtteforeningen afholder også arrangementer for medlemmer og andre interesserede. Blandt andet har vi et årligt Hospice Vandring arrangement, der er informationsmøder og der holdes generalforsamling for medlemmerne.

  

Støtteforeningen for Hospice Sydvestjylland